18 April 2016

RH Marine Group zet in op concurrentiepositie en kostenbesparing

Bedrijfsonderdelen krijgen meer autonomie waardoor minder mensen nodig zijn bij de holding

RH Marine Group (voorheen Imtech Marine) wil haar toonaangevende positie in de maritieme sector versterken door het ondernemerschap terug te brengen. Het samenvoegen van verschillende bedrijven tot Imtech Marine heeft onvoldoende geleid tot de beoogde synergie en de bedrijven hebben hun herkenbaarheid bij klanten verloren. Dit en verslechterde marktomstandigheden in de maritieme sector hebben geleid tot een verslechtering van de financiële resultaten. Daarom zullen de verschillende bedrijfsonderdelen zoals Radio Holland en RH Marine in de toekomst weer zelfstandig gaan opereren onder leiding van een eigen directie en met een eigen profilering.

De holding, RH Marine Group, zal overkoepelende managementfuncties gaan uitoefenen. De verschillende bedrijfsonderdelen krijgen een onafhankelijkere rol met ieder hun eigen focus en expertise. Door het ondernemerschap terug te brengen verbetert RH Marine Group zijn internationale concurrentiepositie en kan het bedrijf invulling geven aan de groeiambities.

Als gevolg van deze strategische keuze zal de holding kleiner worden. Daarnaast voert RH Marine Group een aantal kostenbesparende maatregelen door. Dit is noodzakelijk door een verslechterde maritieme markt en verslechterde financiële resultaten in het afgelopen jaar. Het gevolg van die twee ontwikkelingen is dat RH Marine Group het aantal arbeidsplaatsen in Nederland terugbrengt met 160 FTE. In het buitenland komen 76 arbeidsplaatsen te vervallen. Het merendeel van de arbeidsplaatsen in Nederland verdwijnen door natuurlijk verloop. Er zal in 72 gevallen sprake zijn van gedwongen ontslag. RH Marine Group heeft de plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad en is in gesprek met de vakbonden over een sociaal plan.

Er zullen naar aanleiding van dit persbericht geen aanvullende mededelingen worden gedaan.

Always there. Everywhere.